Zorg geven
door Zorg uit handen
te nemen

Zorg geven door Zorg uit handen te nemen

Manfred Munters helpt u met allerhande zaken rondom het aanvragen van een Mentorschap en/of Bewindvoering en PGB. Manfred is bekend met bijna alle ondersteunende instanties in de omgeving en weet daarom vaak op maat, dus voor u persoonlijk, begeleiding te vinden.
Door Manfreds jarenlange ervaring, de nauwe samenwerking met andere bewindvoerderkantoren en zijn uitgebreide netwerk, creërt Manfred een stabiele basis voor mensen die daar zelf niet toe in staat zijn óf voor hen die dit graag aan een integere, betrouwbare en professionele partner willen uitbesteden.

Privacyverklaring

Kennismaken?

Als u vragen heeft, meer informatie of een afspraak wilt maken
neem dan gerust contact met mij op

Manfred Munters is er voor

Mensen die hulp nodig hebben bij het behartigen van hun dagelijkse zorg. Dit kan voortkomen uit een tekort aan kennis en/of een tekort aan mogelijkheden. Zij kunnen zelf niet meer over persoonlijke zaken beslissen. Bijvoorbeeld of zij zelfstandig kunnen blijven wonen en/of welke medische behandeling zij nodig hebben.

Wat kan de zorgmentor allemaal voor u doen?

  • informatie en adviesverstrekking
  • bemiddeling en/of verwijzing
  • ondersteuning en begeleiding
  • een (tijdelijke) overname van de wettelijke vertegenwoordiging

U kunt hulp krijgen bij

  • Aanvragen van indicatie
  • Individuele begeleiding
  • Cliënt in contact brengen met de nodige begeleiding
  • Contacten onderhouden met betrokken begeleiding en andere disciplines