Kosten

De vergoeding voor het mentorschap (en curatele en bewind) is vastgelegd in een ministeriele regeling. De tarieven voor 2024 vindt u hieronder.

  • Intake (éénmalige kosten): € 621,-
  • Regelen eventuele verhuizing: € 388,-
  • Tarief mentorschap 2024 € 1.320,-  (€ 110,00 per maand)

Deze tarieven zijn exclusief BTW.

Wanneer bij de rechtbank een aanvraag voor mentorschap wordt ingediend, brengt de rechtbank hiervoor (eenmalig) kosten (griffierechten) in rekening bij de aanvrager. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt € 87,- (tarief griffierecht 2024)

Indien de betrokkene onvoldoende draagkracht heeft om de kosten uit eigen inkomen of vermogen te betalen kan een beroep worden gedaan op bijzondere bijstand.

De kosten voor begeleiding op basis van PGB worden tijdens een intake besproken. Voor een huisbezoek wordt in overleg gekeken naar het uurtarief en/of extra vergoeding van reiskosten. Voor een intake worden geen kosten berekend.

Manfred Munters is lid van de NBPM (Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren) en voldoet aan de kwaliteitseisen die door de Rechtbank aan het professioneel mentorschap zijn gesteld.

Vrijblijvend contact

Voor aanmelding vraagt Manfred u niet om allerlei lastige formulieren in te vullen. Ook het aanvragen van een medische verklaring wordt voor u geregeld. Neem vrijblijvend contact op om uw situatie te bespreken. Indien u het op prijs stelt, plannen we een kennismakingsgesprek in.