Mentorschap

Als je niet meer zelf of alleen kunt beslissen

De meeste volwassen mensen die te maken hebben met een beperking, hebben geen mentor nodig. Als familieleden, de arts(en) of anderen het vermoeden hebben dat iemand, dat zelf niet meer goed kan beoordelen, tekort wordt gedaan op het gebied van gezondheid en welzijn, kan mentorschap nodig zijn. Vaak gaat het om mensen met bijvoorbeeld een psychische stoornis, dementie, een verslaving of bijvoorbeeld verstandelijk beperkte mensen.

Beslissingen mentor

De mentor neemt, zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene, de beslissingen. Bijvoorbeeld wanneer iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of wanneer het gaat om het ondergaan van een medische behandeling.

Handelingsbekwaam

Iemand die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam en kan dus in eerste instantie zelf de eigen financiële zaken behartigen. De betrokkene mag bijvoorbeeld zelf een testament maken op voorwaarde dat hij of zij kan overzien wat dit betekent. Soms kan de betrokkene dat ook niet en kan een bewindvoerder worden aangesteld. De bewindvoerder en mentor kan één en dezelfde persoon zijn, maar dit is niet noodzakelijk.

Zorgmentor

U kunt bij de zorgmentor terecht met vragen en problemen op een groot aantal levensgebieden:

  • hulpverlening en zorg
  • wonen
  • contacten
  • hobby’s
  • financiën
  • rechten

Vrijblijvend contact

Voor aanmelding vraagt Manfred u niet om allerlei lastige formulieren in te vullen. Ook het aanvragen van een medische verklaring wordt voor u geregeld. Neem vrijblijvend contact op om uw situatie te bespreken. Indien u het op prijs stelt, plannen we een kennismakingsgesprek in.