Wie is Manfred Munters

Ik ben Manfred Munters,een gedreven, flexibele, vaardige, geduldige, sociale, klantgerichte en betrouwbare man van 53 jaar. Mijn passie ligt in het werken met mensen. Na jaren bij de Marechaussee te hebben gewerkt, heb ik mijn hart gevolgd en het roer omgegooid. Sinds 2003 ben ik gaan werken in de zorg. Na o.a. de opleiding sociaal pedagogisch werker te hebben gevolgd en te hebben gewerkt als woonbegeleider en persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg heb ik daarna de managementopleiding gedaan. De laatste jaren ben ik werkzaam geweest als teammanager. Sinds 2013 ben ik werkzaam als professioneel mentor.
Door al deze werkervaringen ben ik een evenwichtige persoonlijkheid geworden die goed kan relativeren.

Visie

Mijn overtuiging is dat ieder mens uniek is en er toe doet in het leven. Gebeurtenissen of patronen uit het heden en verleden kunnen u belemmeren in het leven van alledag. Om schrijnende situaties te voorkomen, te reguleren en/of op te lossen bied ik de mensen op maat en in begrijpend taalgebruik mijn diensten aan.Samen met u wil ik, uitgaande van de mogelijkheden en beperkingen, u leven weer inhoud en vorm geven zoals u dit wilt en u belangen behartigt indien dat nodig is via een mentorschap eventueel aangevuld met bewindvoering.
In de periode daarna volgen enkele afspraken met de cliënt. Deze zijn nodig om de voorkeuren te leren kennen, de vertrouwensband op te bouwen. Uitgangspunt bij het mentorschap is dat de persoon zelf zo zelfstandig mogelijk optreedt. Tevens worden er contacten onderhouden met de direct betrokkenen. De meningen en adviezen worden in de besluitvorming zoveel mogelijk meegenomen. Het belang van de betrokkene zelf staat echter voorop.

Werkwijze

In het intakegesprek komen aspecten aan de orde zoals verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding, financiën, woonplek, naasten, activiteiten en specifieke wensen. Tevens wordt het persoonlijk dossier van de betreffende cliënt kort besproken en door de mentor ingezien. In de periode daarna volgen enkele afspraken met de cliënt. Deze zijn nodig om de voorkeuren te leren kennen, de vertrouwensband op te bouwen. Uitgangspunt bij het mentorschap is dat de persoon zelf zo zelfstandig mogelijk optreedt. Tevens worden er contacten onderhouden met de direct betrokkenen. De meningen en adviezen worden in de besluitvorming zoveel mogelijk meegenomen. Het belang van de betrokkene zelf staat echter voorop.